سلام بر حسین شهید

​بانک ها صندوق سرمایه گذاری ندارند و در واقع بانک ها مدیر ثبت صندوق هستند. با توجه به ابلاغیه جدید صندوق ها این تمهید را دیدند که با استفاده از زیر ساخت‌های الکترونیکی صدور انجام شود و از این حیث نگرانی نداریم که سرمایه گذار نتواند به راحتی صدور انجام دهد.

بورس۲۴ : روز گذشته نامه ای با این مضمون در بازار سرمایه منتشر شد که صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها توسط شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع است.

محمدرضا معتمد مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص این نامه به بورس۲۴ گفت: اجرای این مصوبه از زمان ابلاغ لازم الاجراست.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی شرکت های مدیریت کننده صندوق ها زیرساخت های لازم برای صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری از طریق بسترهای آی تی و الکترونیکی را فراهم کرده اند و سرمایه گذاران می توانند از طریق این بسترها یا مراجعه حضوری به شرکت های ارائه دهنده، خدمات مالی مورد نظر خود را انجام دهند. بنابراین از این پس صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری از سوی بانک ها و موسسات اعتباری ممنوع است.

معتمد افزود: با توجه به اینکه صندوق ها یکی از ابزارهای بازار سرمایه هستند و در زمانی که صدور واحدهای این صندوق ها از سوی شعب بانک ها انجام می شد سازمان بورس نظارت مستقیم نداشت و نظارت با همکاری بانک مرکزی انجام می شد، این اقدام انجام شده است تا شرکت های زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادر مستقیما از طریق همین سازمان نظارت شوند و این فرهنگ سازی صورت گیرد که شرکت های تحت نظارت سازمان در محدوده نظارتی خود فعالیت کنند. بنابراین هیئت مدیره بورس این تصمیم را مصوب نمود و از سوی واحد نظارت بر نهادهای مالی این مصوبه ابلاغ شد.

وی گفت: بانک ها صندوق سرمایه گذاری ندارند و در واقع بانک ها مدیر ثبت صندوق هستند. با توجه به ابلاغیه جدید صندوق ها این تمهید را دیدند که با استفاده از زیر ساخت‌های الکترونیکی صدور انجام شود و از این حیث نگرانی نداریم که سرمایه گذار نتواند به راحتی صدور انجام دهد.

معتمد گفت: در حال حاضر در صندوق ها ضامن نقد شوندگی نداریم و تضمین سود و پیش بینی سود هم توسط خیلی از صندوق ها حذف شده و موضوع تضمین سود آوری هم وجود ندارد.

معتمد در خصوص این موضوع که آیا با توجه به حذف ضامن نقد شوندگی ریسک نکول در صندوق های با درآمد ثابت وجود ندارد؟ گفت: با توجه به اینکه منابع صندوق ها در اوراقی سرمایه گذاری می شود که ریسک نکول ندارند و مجوز دارند، و اوراق، یا سپرده های بانکی دارند، این مسئله موضوعیت ندارد.

وی گفت: اما ابطال ها همچنان از طریق شعب بانک ها امکان پذیر است و صدور و ابطال از این پس از راه های الکترونیکی یا مراجعه به شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی دارای مجوز انجام می شود.

معتمد گفت: صندوق ها محدودیتی روی نرخ سود ندارند. در امیدنامه حداقل نرخ سود تصریح می شود و سود صندوق ها براساس بازدهی ماه قبل و اطلاعات ماهانه در کدال افشا می شود. بنابراین سودی که محقق می شود پایان هر ماه اعلام و پرداخت می شود.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی در این مورد که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی صندوق های درآمد ثابت مکلف به کاهش سود خود هستند گفت: سود صندوق ها بر اساس ترکیب پرتفو و عملکرد مدیر صندوق هاست. با توجه به کاهش نرخ سود بانکی سود برخی صندوق ها افت داشت اما با فاصله زمانی چون صندوق ها اوراق ثابت خارج از سیستم بانکی داشتند و برخی صندوق ها نیز رسوب منابع قبلی داشتند.