دکتر داورد زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره توسعه شبکه فیبر نوری در کشور و سرگذشت شرکت های FCP اظهار داشت: اصولا تغییر شبکه مخابراتی و اینترنتی کشور از کابل مسی به فیبر نوری به طور کامل انجام نخواهد شد. زیرا همه مردم نمی خواهند که از فیبر نوری استفاده نمایند...

بورس۲۴ : در سال های اخیر مخابرات ایران در اقدامی نسبت به تبدیل شبکه های مخابراتی و اینترنتی از کابل مسی به فیبر نوری گام برداشت. این تغییرات نیز تا کنون تا حد قابل ملاحظه ای پیشرفت داشته است. اما در این سالهای برخی از شرکت ها که به FCP معروف هستند بدون سرمایه گذاری و هزینه برای ساختارهای اولیه از بسترهای آماده شده توسط مخابرات استفاده کرده اند و خدمات خود را به کابران ارایه کرده اند. شرکتهایی مانند های وب، آسیا تک و پارس آنلاین.

حال با فراگیر شدن شبکه فیبر نوری این پرسش مطرح می شود که پس از تغییر کامل شبکه مخابراتی به فیبر نوری تکلیف شرکتهای FCP چه خواهد شد؟

دکتر داورد زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار بورس۲۴ درباره توسعه شبکه فیبر نوری در کشور و سرگذشت شرکت های FCP اظهار داشت: اصولا تغییر شبکه مخابراتی و اینترنتی کشور از کابل مسی به فیبر نوری به طور کامل انجام نخواهد شد. زیرا همه مردم نمی خواهند که از فیبر نوری استفاده نمایند.

وی افزود: شبکه فیبر نوری بستری است که امکان ارتباط پرسرعت را برای کاربران فراهم می کند اما قرار نیست که با توسعه شبکه فیبر نوری شبکه کابل مسی جمع آوری شود. بلکه به موازات توسعه شبکه فیبر نوری شبکه کابل مسی نیز توسعه خواهد یافت.

او اذعان داشت: بسیاری از کاربران ما بر روی سرعت 4 مگ تا 8 مگ درخواست دریافت خدمات دارند و اصراری بر داشتن فیبر نوری ندارند.

در ادامه به شرکت های FCP که با ساختار کابل مسی فعالیت می کنند اشاره کرد و بیان داشت: قرار نیست با توسعه شبکه فیبر نوری مشکلی برای اینگونه شرکتها پیش آید زیرا پیش بینی می کنیم که بخش عمده ای از مشتریان، اینترنت مورد نیاز خود را بر اساس سیم مسی دریافت نمایند.

وی گفت: کابل مسی به راحتی تا سرعت 8 مگ اینترنت را پوشش می دهد و حتی در برخی از مناطق نیز تا 16 مگ نیز آزمایش شده و کابل مسی توانایی پوشش آن را داشته و مشکلی به وجود نیامده است. بنابراین پیش بینی می شود کاربران خانگی خدمات اینترنتی خود را بر اساس کابل های مسی دریافت نمایند. از این رو برنامه هایی برای توسعه این سیستم نیز وجود دارد.

گفتنی است ، تدارک مخابرات برای فیبر نوری شرکت هایی همچون «های وب» را با ریسک کاهش فروش این شرکت ها در میان مدت و بلند مدت مواجه کرده است و دغدغه های جدیدی را برای سهامداران این گونه شرکت ها به وجود آورده است.