سلام بر حسین شهید

یک مقام نظارتی از دلایل توقف نماد بانک ها سخن گفت و شرط و شروط بازگشایی نماد این شرکت ها را اعلام کرد...