سلام بر حسین شهید

به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز حقوقی ها در بازار امروز حضور پرشوری را تجربه کرده و توانستند با رونق خوبی در بازار همراه شوند. اما در نماد آلومینیوم ایران فروش های توسعه صنعتی امروز نیز با فروش حدود١ درصد دیگر از سهام فایرا ادامه یافت که خبری خوش برای سهامداران وتوصا و فایرا محسوب می شود. حقوقی عرضه کننده در سهام سرمایه گذاری ساختمان امروز شرکت سامانه استراتوس بود.