مدیرعامل شرکت با اشاره به برنامه های آتی شرکت عنوان کرد: بازسازی و نوسازی تجهیزات، پیگیری تامین نقدینگی، پیگیری مجوزات قانونی، مطالعه و پیگیری در خصوص تامین مواد اولیه و اجرای برنامه پیشنهادی جزو برنامه های آینده شرکت به حساب می آید که برنامه های پیشنهادی شامل تولید ١۵٠٠ تن محصولات تمام کاری شده، ۵۴٠٠ تن محصولات حاصل از ارائه خدمات، تولید ١٢٩٠٠ تن محصولات تابگیری و تست شده است...

مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی روز گذشته در یزد تشکیل شد.

به گزارش بورس۲۴ ، در ابتدای این جلسه فرید گلشن مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی یزد گزارش هیئت مدیره را قرائت کرد و گفت: اهداف اصلی شرکت شامل توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی با استفاده از فرصت ها و مکانیزم های مدیریتی، توسعه صنایع عملیاتی نورم گرم و سرد با سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکتی، استفاده از ظرفیت و فرصت های جدید اقتصادی در بازار سرمایه و فولاد، توسعه بازار فروش محصولات و خدمات، مشتری مداری و توجه به ذینفعان بوده و شرکت برای این اهداف گام بر می دارد.

وی ادامه داد: برنامه های اصلی شرکت می تواند شامل استفاده از خدمات مشاوره ای، توسعه منابع انسانی، توسعه خطوط تولید و اجرای طرح های توسعه جدید بوده و شرکت فولای برای عمل به تعهدات خود به سهامداران برنامه های خود را اجرایی می کند.

وی افزود: در سال 95 شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد در سال 95 توانست با برنامه ریزی مناسب به اهداف خود در زمینه های تولید، بازرگانی، بهبود زیرساخت ها و آموزش نیروی انسانی نائل گردد. در بخش تولید، بازرگانی، شاخص عملکرد مالی و توسعه کارخانه نیز اقدامات رو به جلویی را اجرایی کرده است. شرکت جهت توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری جدید اقدام به ثبت و تاسیس دو شرکت جدید نموده که فعالیت های انجام شده در قالب دو شرکت زیرمجموعه است.

در ادامه گزارش حسابرس نیز قرائت شد و اظهار نظر مطلوب نسبت به صورت های مالی ارائه شد.

پس از آن گلشن مدیرعامل شرکت با اشاره به برنامه های آتی شرکت عنوان کرد: بازسازی و نوسازی تجهیزات، پیگیری تامین نقدینگی، پیگیری مجوزات قانونی، مطالعه و پیگیری در خصوص تامین مواد اولیه و اجرای برنامه پیشنهادی جزو برنامه های آینده شرکت به حساب می آید که برنامه های پیشنهادی شامل تولید 1500 تن محصولات تمام کاری شده، 5400 تن محصولات حاصل از ارائه خدمات، تولید 12900 تن محصولات تابگیری و تست شده، است.

در پایان نیز به ازای هر سهم 7 ریال سود بین سهامداران معادل 10 درصد سود تحقق یافته تقسیم شد و این موضوع به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رسید.

اعضای هیئت مدیره جدید نیز به قرار زیر تعیین شدند:

فرید گلشن

علی دیدار

حمیدرضا رضایی

سید جابر حسینی

آقای خدابخش