سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص بازگشایی نماد «های وب» در بورس به خبرنگار بورس ۲۴ گفت:نماد «های وب» در حال حاضر متوقف است و باید برخی اطلاعات توسط شرکت ارائه شود تا نماد بازگشایی شود...

بورس۲۴ : شرکت «های وب» طی روزهای گذشته بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط وزارت ارتباطات برنامه تجمیع با شرکت های هم خانواده را استارت زده است و برای اولین قدم سهام شرکت پارس آنلاین را خریداری کرد و از سویی دیگر مدیران پارس آنلاین در «های وب» سهامدار شدند ؛ به همین دلیل نماد شرکت داده گستر نوین در بورس تهران متوقف شده است.

سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص بازگشایی نماد «های وب» در بورس به خبرنگار بورس۲۴ گفت:نماد «های وب» در حال حاضر متوقف است و باید برخی اطلاعات توسط شرکت ارائه شود تا نماد بازگشایی شود.

وی افزود: این اطلاعات شامل نحوه تامین مالی و نحوه خرید سهام شرکت پارس آنلاین است. پس از ارائه این اطلاعات و بررسی توسط سازمان بورس روند بازگشایی انجام خواهد شد.

علیزاده گفت: به هر حال برای شفاف سازی نیاز به اطلاعات تفاهم نامه داریم که امیدواریم به زودی توسط شرکت ارائه و شرکت تاکنون جزئیات خاصی در این خصوص به ما ارائه نداده است.

گفتنی است،نماد داده گستر نوین موسوم به «های وب» پس از کمتر از دوماه حضور در بورس پس از رشد 70 درصدی به دلیل ادغام با شرکت پارس آنلاین متوقف شده است.