سلام بر حسین شهید

به گزارش بورس٢۴، در حالی که پیش از این شاهد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق ها از طریق شعب بانک ها و موسسات اعتباری بودیم طبق ابلاغیه مدیریت نظارت برز نهادهای مالی این روند ممنوع اعلام شد.