در نیمه نخست سال جاری نرخ فروش واقعی پایین تر از رقم برآوردی شرکت بوده که منجر به حاشیه سود....

بورس۲۴ : شرکت الکتریک خودرو شرق از شرکت های تحت پوشش قطعات اتومبیل ایران (یاپکو) و وابسته به گروه صنعتی ایران خودرو می‌باشد که در زمینه تولید دسته سیم های برقی و سایر لوازم مرتبط برای انواع خودرو فعالیت می کند. خشرق در پیش بینی دوره 6 ماهه با توجه به افزایش موقت سهم بازار در نیمه نخست سال، مبلغ فروش از 2493 میلیارد ریال در گزارش قبل به 2880 میلیارد ریال افزایش داده است اما با توجه به افزایش نرخ ارز و هم چنین رشد نرخ جهانی مس که به افزایش بهای تمام شده فروش منجر شده، نهایتا تغییر با اهمیتی در بودجه شرکت رخ نداده است. شرکت طی این مدت فروش خوبی داشته و در 7 ماهه منتهی به مهرماه با دستیابی به سطح فروش 1796 میلیارد ریالی توانسته است 62 درصد پیش بینی را پوشش دهد. نرخ فروش محصول تولیدی شرکت در بودجه 756 هزار تومان برآورد شده اما همانطور که در نمودار مشاهده می شود در نیمه نخست سال جاری نرخ فروش واقعی پایین تر از رقم برآوردی شرکت بوده که منجر به حاشیه سود پایین برای شرکت شده، این شکاف در واقع به اختلاف نظر بین قطعه سازان و خودروسازان بر می گردد که در روند فروش شرکت نمایان شده است البته در شهریور و به ویژه مهرماه نرخ ها تا حدودی بهبود یافته و به محدوده پیش بینی نزدیک تر شده است.