هشتمین ماه سال در حالی به نیمه خود نزدیک می شود که سهامداران یک شرکت خاص روزی یک درصد سود کرده اند و سهامدارن دو صنعت دیگر هم روزهای نسبتا رویایی را سپری کرده اند...

بورس۲۴ : شاخص کل بورس تهران با گذشت دو هفته از آبان ماه بازدهی خوب 2.3 درصدی را به ثبت رساند که نشان دهنده روند مناسب بازار سرمایه است.در دو هفته سپری شده از آبان ماه شاخص صنعت استخراج نفت با تک سهم حفاری شمال و بازدهی 13.8 درصدی در رتبه اول بیشترین سودآوری ایستاده است.

شاخص صنعت فرآورده های نفتی اما با بازدهی 12.4 درصدی ناشی از جهش سهام پالایشی ها به عنوان دومین صنعت پربازده هشتمین ماه سال تا این لحظه شناخته شده است.در واقع سهامداران این شرکت روزی یک درصد سود در آبان ماه به خانه بردند.

شاخص صنعت اطلاعات و ارتباطات نیز با تک سهم «های وب» در آبان ماه 7.3 درصد مثبت خورده و این در حالی است که سهم «های وب» در ماه هشتم تنها یک هفته فرصت معامله داشته و به دلیل ادغام پارس آنلاین با توقف نماد مواجه شده است.

بیشترین زیان نیز در این مدت نصیب شاخص صنعت لاستیک با عقبگرد 8.4درصدی شده است.شاخص صنعت زغال سنگ با عقبگرد 6.5 درصدی و شاخص صنعت زراعت با افت 5.5 درصدی با حضور تک سهم مگسال دیگر صنایع زیان ده آبان ماه بوده اند.

جدول زیر روایتگر اوضاع و احوال 39 صنعت بورسی در آبان ماه است :

شرح شاخص

شاخص درآخرمهر 96

شاخص هفته دوم آبان 96

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

31520

31259

1%

مواد دارویی

9050

8833

2.4%

انبوه سازی

687

659

4%

رایانه

12378

12357

0

ماشین آلات

15989

15830

1%

فرآورده های نفتی

265690

298785

12.4%

کانی فلزی

16334

15808

3.2%

کانی غیر فلزی

2187

2177

0

غذایی به جز قند

3517

3448

2%

ذغال سنگ

1332

1245

6.5%

خودرو

16476

16809

2%

قند و شکر

8702

8967

3%

حمل و نقل

4167

4166

0

وسایل ارتباطی

2187

2187

0

سایر مالی

2170

2165

0

انتشار و چاپ

191523

188463

1.6%

محصولات کاغذی

13383

12766

4.6%

فلزات اساسی

46417

48173

3.8%

شیمیایی

5076

5232

3%

دستگاه های برقی

486340

497005

2.2%

سرمایه گذاری ها

1907

1927

1%

زراعت

6840

6460

5.5%

لاستیک

21968

20121

8.4%

چند رشته ای صنعتی

7803

8076

3.5%

رادیویی

1055

1088

3.1%

فنی مهندسی

664

710

6.9%

کاشی و سرامیک

2160

2078

3.8%

بیمه

4840

4914

1.5%

منسوجات

1299

1276

1.8%

مالی

128318

128574

0

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

12516

12415

1%

استخراج نفت

421

479

13.8%

محصولات چرمی

2075

2075

0

سیمان

653

639

2.1%

بانک ها

562

561

0

برق و گاز و آب و بخار

210

213

1%

اداره بازارهای مالی

62

65

4.8%

اطلاعات و ارتباطات

164

176

7.3%

شاخص کل

85768

87744

2.3%