سلام بر حسین شهید

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساعاتی قبل وارد تهران شد. پوتین، در بدو ورود به تهران مورد استقبال مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارائی و مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه قرار گرفت...

بورس۲۴ : ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساعاتیقبل وارد تهران شد. 

پوتین، در بدو ورود به تهران مورد استقبال مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارائی و مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه قرار گرفت.

رییس جمهور روسیه که برای شرکت در نشست سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجانامروز وارد تهران شد، با دکتر حسن روحانی نیز دیدار کرد. / انتخاب

تصاویر : دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر روحانی

تصاویر : دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر روحانی

تصاویر : دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر روحانی

تصاویر : دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر روحانی

تصاویر : دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر روحانی

تصاویر : دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر روحانی

تصاویر : دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر روحانی

تصاویر : دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر روحانی

تصاویر : دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر روحانی

تصاویر : دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر روحانی

تصاویر : دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر روحانی