پس از آنکه بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داد شرایط برای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز سخت تر شد. زیرا یک ماه بعد از ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها سازمان بورس نیز بوسیله ابلاغیه ای تغییراتی را در وضعیت صندوق های با درامد ثابت ایجاد کرد. به طوریکه تضمین سود صندوق ها از میان برداشته شد و صندوق ها تنها بر اساس نرخ پیش بینی سود می توانند با یکدیگر رقابت کنند. این شرایط موجب کاهش نرخ سود صندوق ها شده و جذابیت های سرمایه گذاری در صندوق ها را تحت تاثیر خود قرار داده است که آثار آن در بلند مدت ملموس تر خواهد بود...

بورس۲۴ : پس از آنکه بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داد شرایط برای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز سخت تر شد. زیرا یک ماه بعد از ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها سازمان بورس نیز بوسیله ابلاغیه ای تغییراتی را در وضعیت صندوق های با درامد ثابت ایجاد کرد. به طوریکه تضمین سود صندوق ها از میان برداشته شد و صندوق ها تنها بر اساس نرخ پیش بینی سود می توانند با یکدیگر رقابت کنند. این شرایط موجب کاهش نرخ سود صندوق ها شده و جذابیت های سرمایه گذاری در صندوق ها را تحت تاثیر خود قرار داده است که آثار آن در بلند مدت ملموس تر خواهد بود.

از سوی دیگر قوانین به نحوی تغییر یافته که مدیران صندوق ها را بیش از دیگران تحت فشار قرار می دهد. بر اساس مصوبات جدید سازمان، صندوقها می بایست نرخ سود پیش بینی شده را تا پایان دوره مقرر شناسایی کنند و اگر موفق به انجام این کار نشوند باید کسری سود را از جیب خود پرداخت کنند.

با توجه به این الزامات بسیاری از صندوق ها و مدیران آنها سودای کاهش نرخ سود را در سر می پرورانند و قصد دارند در این مسیر محتاطانه تر گام بردارند.

کاهش نرخ سود صندوق ها در یک ماه گذشته

سحر فرهمندی رییس اداره صندوق های سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین در گفت و گو با خبرنگار بورس۲۴ درباره آخرین تغییرات نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت گفت: با توجه به اینکه بخش بزرگی از دارایی های صندوق های با درآمد ثابت در سپرده های بانکی سرمایه گذاری می شود ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که یازدهم شهریور ماه به صورت رسمی ابلاغ شد تاثیر زیادی بر نرخ سود این صندوق ها بر جای گذاشت به طوریکه در یک ماه اخیر تقریبا در اکثر صندوق ها شاهد کاهش نرخ سود بودیم.

وی بیان داشت: پیش از آنکه ابلاغیه رسمی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به صندوقها ارسال شود بسیاری از صندوق ها سعی کردند حسابهای خود را نزد بانک ها به حساب های بلند مدت تبدیل کنند تا دست کم به مدت یک سال بتوانند سودهای قابل قبولی را به سپرده گذاران در صندوق ها بپردازند. اما سپرده هایی که از آن تاریخ به بعد در صندوقها ایجاد شد در اکثر بانک ها وارد حسابهای 10 درصدی شد که این عوامل کاهش نرخ سود صندوق ها را در پی داشت.

او در ادامه به مکاتبات صندوق ها با سازمان بورس اشاره کرد و ابراز داشت: پس از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بسیاری از صندوق ها مکاتباتی با سازمان بورس انجام دادند و بوسیله آن از سازمان خواستند که نرخ مشخصی را بر اساس نرخ های جدید بانک مرکزی به صندوق ها اعلام کند اما سازمان دست مدیر صندوق را در این زمینه باز گذاشت تا بر اساس استراتژی های خود نرخی را پیش بینی کنند.

کار برای مدیران صندوق ها سخت تر شد

فرهمندی با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین جدید صندوق ها دیگر دارای تضمین سود نیستند و صرفا پیش بینی سود دارند اظهار داشت: اگر نرخ سود پیش بینی شده توسط مدیران صندوق ها در دوره تعیین شده محقق نشد مدیر صندوق موظف است از محل کارمزد دریافتی خود از صندوق مابه التفاوت آن را پرداخت نماید و اگر کارمزد مدیر نیز برای جبران این مابه التفاوت کافی نبود به حساب ریسک سرمایه گذاری در صندوق گذاشته می شود.

وی با بیان مثالی گفت: به عنوان مثال اگر پیش بینی نرخ سود صندوقی 19 درصد باشد و صندوق پس از یک ماه به نرخ سود 17 درصد دست یابد مدیر صندوق موظف است بر اساس محاسبات فرمولی 2 درصد مابه التفاوت را جبران نماید. و در شرایطی که مدیر صندوق با پرداخت کل مبلغ کارمزد خود نیز موفق به جبران مابه التفاوت نشد با توجه به اینکه صندوق ها دارای تضمین سود نیستند میزان مابه التفاوت ریکسی است که سرمایه گذار برای سپرده گذاری در صندوق پرداخته است.

رییس اداره صندوق های سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تصریح کرد: از نظر سازمان این مهم نیست که صندوقی نرخ بالاتری پیش بینی کرده و صندوق دیگری نرخ کمتر اما مهم این است که صندوق ها بتوانند به نرخ های پیش بینی شده خود برسند. در حال حاضر نرخ سود پیش بینی شده اکثر صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بین 15 تا 19 درصد است که با توجه به شرایط پیش آمده ممکن است این رقم در ماه های آینده کاهش یابد.

او اضافه کرد: فعلا تا شش ماهه ابتدایی سال 97 که بسیاری از قراردادهای بلند مدت سپرده گذاری صندوق ها نزد بانک ها به پایان می رسد روال کار صندوق ها بر این اساس ادامه دارد اما پس از آن باید دید که آیا قوانین جدید درباره بانک ها وضع خواهد شد یا اینکه سازمان چه تغییراتی در دستورالعمل اجرایی صندوق ها ایجاد خواهد کرد.

فرهمندی در پایان به تصمیم اکثر صندوق ها برای کاهش نرخ سود پیش بینی شده تا پایان سال جاری اشاره کرد و تاکید داشت: با در نظر گرفتن اینکه شرایط برای مدیر صندوق بسیار سخت شده و مدام می بایست اطلاعاتی از قبیل ترکیب دارایی ها و سایر موارد را به سازمان اطلاع رسانی نماید در بسیاری از صندوقها تصمیم گرفته شده که تا پایان امسال نرخ پیش بینی سود صندوق ها فعلا حدود 2 تا 3 درصد کاهش یابد.

با توجه به اینکه نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یافته و سایه تاثیرات آن بر صندوق های سرمایه گذاری نیز دامن افکنده و با در نظر گرفتن بهبود وضعیت شرکتهای بورسی که در گزارش های 6 ماهه اکثر آنها قابل مشاهده است و پیش بینی روند رو به رشد آن به نظر می رسد بازار سرمایه می تواند هدف جذابتری برای جذب این سپرده ها باشد.

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود
پیش بینی شده
(درصد)
سود هر واحد نرخ سود
واقعی (درصد)
تاریخ اعمال سود
ارزش آفرینان دی 20 17,500 20.60 96/07/15
امین آشنای ایرانیان 20 19,544 23.01 96/07/25
بانک گردشگری 20 17,440 20.53 96/07/30
حکمت آشنا ایرانیان 20 15,411 18.15 96/07/15
درآمد ثابت سرآمد 20 18,665 21.98 96/07/25
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 12,665 14.91 96/08/05
گسترش فردای ایرانیان 20 19,785 23.30 96/07/15
نهال سرمایه ایرانیان 20 17,065 20.09 96/07/15
آرمان کارآفرین 19 16,815 19.80 96/07/30
پیروزان 19 54,349 63.99 96/06/15
لوتوس پارسیان 19 16,992 20.01 96/07/25
مشترک فراز اندیش نوین 19 19,581 23.06 96/07/15
مشترک یکم ایرانیان 19 15,438 18.18 96/07/15
ارمغان ایرانیان 18 51,536 60.68 96/06/15
اندیشه زرین پاسارگاد 18 14,907 17.55 96/07/30
بانک ایران زمین 18 16,440 19.36 96/07/30
اندوخته پایدار سپهر 17 13,151 15.48 96/07/30
ره آورد آباد مسکن 17 16,260 19.14 96/07/15
مشترک آتیه نوین 16 16,324 19.22 96/07/15
امین سامان 16 15,232 17.93 96/07/30
مشترک اندیشه فردا 16 14,797 17.42 96/07/30
نیکوکاری درمان زنجیره امید 16 48,538 57.15 96/05/31
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 16 14,792 17.42 96/07/30
گنجینه زرین شهر 15 16,119 18.98 96/07/30
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 14 48,943 57.63 96/06/31