عمدتا ناشی افزایش نرخ فروش به ذوب آهن رقم خورده است همچنین افزایش عیار و تغییرات آن موجب نوسانات مقطعی با روند صعودی طی این مدت شده است. ..

بورس۲۴ : شرکت معادن منگنز ایران تولید کننده انواع سنگ منگنز برای مصارف صنعت فولاد است و خریدار محصولات آن عمدتا ذوب آهن می باشد. این شرکت براساس آخرین گزارش عملکرد، در مهرماه به سطح فروش 19 میلیارد ریالی و در 7 ماهه سال جاری به مبلغ فروش 156 میلیارد ریالی دست یافته و 55 درصد از برنامه بودجه را محقق کرده است. کمنگنز در پیش بینی دوره شش ماهه مبلغ فروش از 275 میلیارد ریال در گزارش قبل به 285 میلیارد ریال افزایش داده که عمدتا ناشی افزایش نرخ فروش به ذوب آهن رقم خورده است همچنین افزایش عیار و تغییرات آن موجب نوسانات مقطعی با روند صعودی طی این مدت شده است. متوسط نرخ فروش سنگ منگنز در بودجه 2854 ریال به ازای هر کیلو برآوده شده، این درحالیست که متوسط نرخ فروش 7 ماهه شرکت به 3156 ریال به  می رسد که نسبت به بودجه با افزایش حدود 10 درصدی همراه است لذا در صورت تثبیت نرخ فروش شرکت در محدوده کنونی با توجه به اهرم بالای سود عملیاتی انتظار تعدیل سود قابل توجه در گزارشات آتی شرکت دور از انتظار نمی باشد.