رییس اتحادیه شرکت های تعاونی اتوبوسرانی از افزایش دو برابری قیمت بلیت اتوبوس ها،در تمامی مسیرهای مرزی عراق، از ٩ آبان ماه تا پایان سفرهای اربعین خبر داد.

به گزارش بورس۲۴ ؛ با بیان اینکه نرخ بلیت اتوبوس از تهران به مرز مهران 76 هزار تومان است ،گفت: طبق اطلاعیه وزارت کشور،تمامی نرخ های بلیت برای ایام اربعین دوبرابرافزایش می یابد .

وی در خصوص علت افزایش قیمت بلیت گفت: به دلیل شرایط سخت ترافیکی و خالی از سرنشین بودن اتوبوس ها در یکی از مسیرهای تردد ،افزایش نرخ بلیت به منظور جلوگیری از متضرر شدن رانندگان اتوبوس درنظر گرفته شده است.

عامری با بیان اینکه افزایش نرخ بلیت از9 آبان ماه آغاز و تا پایان سفرهای اربعین برای مسیرهای منتهی به مرزهای عراق اعمال خواهد شد، گفت: هیچ یک از شرکت های اتوبوسرانی زودتر از تاریخ مقرر حق افزایش نرخ بلیت را ندارند. همچنین افزایش نرخ بلیت در مسیرهایی جز مسیر تعیین شده غیرقانونی است.

رییس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافری تاکید کرد: در این ایام از تمامی شرکت های اتوبوس رانی بازرسی های کامل صورت می گیرد و در صورت مشاهده تخلف برخورد جدی انجام خواهد شد.

وی در پایان گفت: هم اکنون هیچ یک از شرکت های اتوبوس رانی حق پیش فروش بلیت، بیش از نرخ مصوب را ندارند.

منبع: باشگاه خبرنگاران