سلام بر حسین شهید

سال مالی گذشته زیان عملیاتی هم نداشتیم! مجمع عادی به طور سالانه شرکت فرآورده های غذایی قند تربت جام با حضور ۸۸ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد. عباس بهمنی مدیر عامل شرکت قند جام در خصوص عملکرد سال مالی ۹۶ قند جام به مجمع گفت: در سال مالی ۹۶ توانستیم، با تمهیدات انجام شده ۹۸۷ میلیون تومان سود عملیاتی محقق کنیم و در سال مالی گذشته زیان عملیاتی نداشته باشیم...

ستاره شهریاری - مجمع عادی به طور سالانه شرکت فرآورده های غذایی قند تربت جام با حضور ۸۸ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد. 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، عباس بهمنی مدیر عامل شرکت قند جام در خصوص عملکرد سال مالی ۹۶ قند جام به مجمع گفت: درسال مالی ۹۶ توانستیم با تمهیدات انجام شده ۹۸۷ میلیون تومان سود عملیاتی محقق کنیم و در سال مالی گذشته زیان عملیاتی نداشته باشیم. 

وی ادامه داد: از اقداماتی که صورت گرفته است کاهش هزینه های مالی شرکت و پرداخت بخشی از بدهی بانک ها بوده است.

بهمنی گفت: با توجه به خشکسالی در منطقه تربت جام با کمبود چغندر روبرو هستیم. برنامه خرید چغندر از سایر استان ها را پیگیری کرده ایم و از این طریق می توان ۲۰ تا۳۰ درصد میزان چغندر خریداری شده را افزایش دهیم.

وی گفت: میزان تولید شکر مجموعه با رشد ۷۰.۲۲ درصدی، تفاله ۱۰۳.۳درصد و ملاس ۳۸.۹۸ درصد رشد داشته است.مدیر عامل«قجام» در خصوص میزان تولید شرکت گفت: درسال گذشته ۱۳۳۷۹ تن تولید شکر و ۷۸۰۴۲ تن چغندر ورودی داشتیم.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه کشت پاییزه میزان چغندر به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن افزایش خواهد داشت.

بهمنی گفت: ضریب استحصال کارخانه به ۸۸.۱۴ درصد افزایش داشته که این ضریب در محدوده ضریب استحصال اتحادیه اروپاست، همچنین ضریب راندمان هم ۱۶.۱۳ است که بیشترین راندمان در سال گذشته بوده است.

مدیر عامل قند جام در خصوص برنامه های آتی شرکت گفت: ادامه کشت پاییزه با توجه به وضعیت نامطلوب آبی منطقه در دستور کار است.

تجهیز مزارع به آبیاری تحت فشار، توسعه ظرفیت تسویه شکرخام با هدف صادرات به افغانستان، اصلاح ساختار نیروی انسانی، اصلاح ساختار مصرف انرژی و تغییر الگوی کشت، نهایی نمودن فروش زمین به پرسنل و کشت چغندر در افغانستانجز برنامه های آتی است.

بهمنی در خصوص علت کشت در افغانستان گفت: خوشبختانه افغانستان از نظر آب های زیر زمینی در وضعیت مطلوبی است و کشت چغندر در آنجا شرایط خوبی دارد، با توجه به اینکه سال گذشته اولین سال کشت در افغانستان بوده است، در هر هکتار ۲۸ تن محصول برداشت شده است و برنامه های آموزشی برای کشت در افغانستان در دستور کار است تا راندمان تولید هر هکتار افزایش یابد. 

وی در خصوص کشت پاییزه در کشور هم گفت: امسال برای اولین بار کشت پاییزه در منطقه انجام شد و قاعدتا کشاورزان آشنایی کافی با این طرح نداشتند و در برنامه داریم، تا دوره های اموزشی برای کشاورزان داشته باشیم و امیداریم سطح زیر کشت برای سالهای آتی افزایش یابد.

گفتنی است، شرکت با توجه به زیان انباشته در صورت های مالی سودی برای تقسیم نداشت.