جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت داده پردازی ایران با حضور بیش از ٨٠ درصد سهامداران، نماینده بانک رفاه و سایر سهامداران عمده، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ؛ این جلسه برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل شد و کاندیداهای مربوطه به رای گذاشته شدند. پس از اتخاذ آرا از سهامداران اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند.

1.بانک رفاه کارگران

2.شرکت خدمات گستر رفاه پردیس

3.شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس

4.مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ( ره )

5.شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد

6.شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس ( عضو علی البدل )

در ادامه در پاسخ به انتقاد سهامداران جزء برای عضو علی البدل محمدرضا علی نوری رئیس هیئت مدیره شرکت و نماینده بانک رفاه گفت: به نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس تکلیف می کنیم که به تعامل سازنده با سهامداران جزء بپردازد و پل ارتباطی این سهامداران با شرکت باشد. امیدواریم از این به بعد این تعامل بهتر و بهتر شده و ادامه داشته باشد.