خیز پارس توشه برای شناخت فرصت های سرمایه گذاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با حضور ۷۴ درصدی سهامداران و مسئولین شرکت پارس توشه امروز برگزار شد. در ابتدای این مجمع هوشنگ دادوش مدیر عامل شرکت پارس توشه گزارش توجیهی افزایش سرمایه را قرائت کرد و گفت: سرمایه فعلی شرکت ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده و در نظر داریم تا افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را داشته باشیم، تا مبلغ سرمایه به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال شود...

ستاره شهریاری - جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با حضور ۷۴ درصدی سهامداران و مسئولین شرکت پارس توشه برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، در ابتدای این مجمع هوشنگ دادوش مدیر عامل شرکت پارس توشه گزارش توجیهی افزایش سرمایه را قرائت کرد و گفت: سرمایه فعلی شرکت ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده و در نظر داریم تا افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را داشته باشیم تا مبلغ سرمایه به اندازه ۱۵۰۰ میلیارد ریال شود. 

وی ادامه داد: هدف از افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی شرکت مادر، سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر، اجرای طرح های صنعتی، حفظ و افزایش سودآوری شرکت، حفظ و ارتقای حد نصاب لازم برای اعمال سیاست های مدیریتی است.

وی افزود: در طی سال های گذشته با افزایش سرمایه، سرمایه گذاری هایی صورت گرفته که منجر به درآمد حاصل از سرمایه گذاری شد، در نتیجه این افزایش سرمایه نیز منجر به سودآوری و اصلاح ساختارمالی خواهد بود.

در ادامه بازرس قانونی گزارش حسابرس را قرائت کرد و گزارش توجیهی را به اطلاع سهامداران رساند.

دادوش در پاسخ به سوال سهامداران در خصوص بازارسازی گفت: ما تمایلی به بازارسازی نداریم و کار را به عرضه و تقاضای بازار واگذار کرده ایم.

وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه به سمت سایر سرمایه گذاری ها از جمله اوراق خواهیم رفت، ذات شرکت های سرمایه گذاری شناخت فرصت های سرمایه گذاری است و مسلما این فرصت ها توسط پارس توشه شناسایی خواهد شد. 

وی درباره افزایش سرمایه دیگری از محل سود انباشته گفت: آرام آرام این موضوع نیز اجرایی خواهد شد، سود تقسیم نشده شرکت صرف سرمایه گذاری شده و طی سال های متمادین شاهد رشد درآمدهای سرمایه گذاری دو برابری بودیم.

وی درباره جذب سرمایه گذار خارجی بیان داشت: این موضوع توسط شرکت دنبال می شود و به محض قطعی شدن به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

گفتنی است، در پایان نیز با افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شرکت از محل سود انباشته موافقت شد و این موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسید.