عید آمد

وزیر خارجه انگلیس به سخنان ترامپ در مورد ایران واکنش نشان داد...

بورس۲۴ :وزیر خارجه انگلیس به سخنان ترامپ در مورد ایران واکنش نشان داد:

وزیر خارجه انگلیس در پیام ویدئویی گفت:

هم اکنون اخباری را در رابطه با توافق هسته ای با ایران شنیدیم. من فکر می کنم، این توافق دستاورد بزرگ دیپلماسی انگلیس به شمار می رود؛ کمک کرده که دنیا به مکانی امن تبدیل شود و دسترسی ایران بمب هسته ای را متوقف کرده است.

آنچه رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن گفت این است که او این توافق را دوباره تائید نمی کند؛ این بدین معناست که اکنون این احتمال وجود دارد که کنگره تحریم هایی را علیه ایران اعمال کند که آمریکا را از برجام خارج سازد. اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. برجام هنوز زنده است و این مساله مدیون دیپلماسی انگلیس است.

اما کاری که اکنون بایستی صورت دهیم این است که با دوستان و شرکایمان، به ویژه دوستان آمریکایی مان همکاری و اطمینان حاصل کنیم که تدابیر جدید علیه ایران، برجام را باطل نکند و این کاری است که می خواهیم انجام دهیم.

منبع: انتخاب