رسالت یونسکو دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی است مدیر کل یونسکو از خروج آمریکا از این سازمان؛ عمیقا ابراز تاسف کرد و آن را یک ضایعه برای این سازمان دانست. او گفت: جهانی بودن اصل و اساس رسالت یونسکو برای ساختن صلح و امنیت بین الملل و مقابله با کینه توزی و خشونت است و این کار را با دفاع از حقوق بشر و کرامت انسان به انجام می رساند...

بورس۲۴ : خبرگزاری فرانسه نوشت: مدیر کل 'یونسکو' از خروج آمریکا از این سازمان؛ عمیقا ابراز تاسف کرد و آن را یک ضایعه برای این سازمان دانست.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: ' ایرینا بوکووا' مدیر کل سازمان علمی فرهنگی آموزشی سازمان ملل 'یونسکو' امروز ( پنجشنبه) عمیقا از موضوع خارج شدن آمریکا از این سازمان اظهار تاسف کرد. 

بوکووا با صدور بیانیه ای آورده است:' من عمیقا از خبری که همین الآن شنیدم و از تصمیم آمریکا برای خروج از سازمان آموزشی؛ علمی و فرهنگی سازمان ملل خبر می دهد و این نهاد را به اتخاذ مواضع ضد اسرائیلی متهم کرده است؛ متاسف شده ام'.

خانم بوکووا در بیانیه اش ادامه می دهد: ' من این اطلاعیه رسمی را در نامه « رکس تیلرسون» وزیر امورخارجه آمریکا دریافت کرده ام'.

بوروکووا خاطر نشان می سازد: ' جهانی بودن اصل و اساس رسالت یونسکو برای ساختن صلح و امنیت بین الملل و مقابله با کینه توزی و خشونت است و این کار را با دفاع از حقوق بشر و کرامت انسان به انجام می رساند'.

بوروکووا تصریح می کند :' این یک ضایعه برای خانواده سازمان ملل است.این یک ضایعه برای اصل چند جانبه گرایی است'.

مدیر کل یونسکو در بیانیه اش به اقدامات متعددی که این سازمان با مشارکت آمریکا علیه حرکت های یهودی ستیزی (آنتی سمیتیسم) انجام داده اشاره و تصریح می کند که این سازمان فعالیت های زیادی در امر روشنگری در مورد تاریخچه 'هولوکاست' و آموزش در مدارس در زمینه مبارزه با نسل کشی و ' یهودی ستیزی' انجام داده است.

وی اشاره می کند که این سازمان حتی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی هم آموزش هایی را در خصوص مبارزه با نسل کشی ارائه داده است.

بوکووا یاداور می شود که یونسکو همچنان با 'سازمان امنیت و همکاری اروپا' در زمینه آموزش به دانش آموزان در زمینه مبارزه با 'یهودی ستیزی'؛ نژادپرستی و مسلمان ستیزی کار می کند.

منبع: ایرنا