فردا (جمعه) ٢١ مهر ماه ساعت ٢٠:١۵ به وقت ایران ترامپ درباره برجام سخن می گوید سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا برای اعلام موضع در خصوص برجام فردا (جمعه) ساعت ٢٠:١۵ به وقت ایران برگزار خواهد شد...

بورس۲۴ : به گزارش خبرگزاری صداو سیما سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا برای اعلام موضع در خصوص برجام فردا (جمعه) ساعت 20:15 به وقت ایران برگزار خواهد شد.