به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پتروشیمی زنجان در خصوص آخرین وضعیت عملیاتی و پیشرف پروژه خود اطلاع رسانی کرد.