به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت های کشتیرانی و بانک کارآفرین به همراه دو شرکت دیگر به استقبال مجامع خود می روند.