حفظ جان مردم قیمت ندارد وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی گفت: ایمنی اولین اولویت ما در صنعت خودروسازی است و آن چیزی که سلامت مردم را تهدید می کند، اولویت نخست ما در این زمینه خواهد بود...

بورس۲۴ : وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایمنی اولین اولویت ما در صنعت خودروسازی است و آن چیزی که سلامت مردم را تهدید می کند، اولویت نخست ما در این زمینه خواهد بود. 

محمد شریعتمداری در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در جمع خبرنگاران افزود: تمام تلاش ما این است که در کشور هیچ خودرویی بدون رعایت استانداردها و مسایل ایمنی تولید نشود.

او گفت: حفظ جان مردم قیمت ندارد و همواره باید تلاش کنیم، با ارتقا بهره وری و تحقیق و پژوهش در صنعت خودروسازی هزینه های این بخش کاهش تا قدم های موثری در زمینه تولید خودروهای کیفی با رعایت استانداردهای اجباری در داخل برداشته شود.

وی گفت: هر چند که صنعت خودروسازی کشور تاکنون قدم های خوبی برای ارتقا کیفیت تولیدات خود برداشته، اما مردم هم اکنون به خودروهای ارزان قیمت با کیفیت دسترسی ندارند و ما در تلاش هستیم با استفاده از نقطه نظرات مردمی، اظهارات صاحب نظران و مشاوره های بین المللی رضایت شهروندان را در تولید خودروهای کیفی بدست آوریم.

منبع: ایرنا