به گزارش بورس ٢۴، در بازار چهارشنبه حجم خرید های حقوقی ها با رشد خوبی همراه شده و حمایت خوبی را از بازار شاهد بودیم. در روز چهارشنبه همچنان خریدهای بانک انصار در نماد ساختمانی باغمیشه ادامه داشت. این روزها سایه گستر سرمایه به فروش های روزانه در نماد هلدینگ توسعه معادن روی ایران اقدام نموده است.