اطلاع دقیقی از دلیل دستگیری برادرم ندارم؛ امیدوارم حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود معاون اول رییس جمهوری گفت: امیدوارم دستگیری برادرم سوء استفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود...

بورس۲۴ : معاون اول رییس جمهوری گفت: امیدوارم دستگیری برادرم سوء استفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در واکنش به دستگیری برادرش در صفخه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

«اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد.

مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود.»

منبع: ایسنا