سازمان خصوصی سازی هیچ‌گونه تماس تلفنی یا تقاضای پرداخت پول از مشمولان ننموده و نخواهد نمود.

به گزارش بورس۲۴ ؛ در پی ارسال پیامک توسط سازما خصوصی سازی به مشمولان سهام عدالت این سازمان اعلام کرد: پیامک ارسال شده توسط سازمان خصوصی‌سازی به مشمولان سهام عدالت صرفا با سرشماره 30000000 بوده و متن آن نیز به شرح زیر است:

"مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام عدالت شما تا پایان مهر تمدید شد"

بنابراین در صورت ارسال هرگونه پیامک یا تماس تلفنی با مشمولان سهام عدالت، لطفا به هیچ عنوان به این تماس ها و پیامک ها توجه نشود.

بر اساس این گزارش؛ سازمان خصوصی سازی هیچگونه تماس تلفنی یا تقاضای پرداخت پول از مشمولین ننموده و نخواهد نمود.

بر این اساس از مشمولان خواسته شده است مراقب افراد سودجو بوده و ضمن هوشیاری لازم فریب افراد در زمینه های مختلف جهت سوء استفاده از عنوان طرح سهام عدالت را نخورند.

منبع: تسنیم