من هم باید جوابگو باشم وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ اصلاح نظام بانکی اولین چیزی است که رئیس جمهور از من خواسته با جدیت دنبال کنم...

بورس۲۴ : اصلاح نظام بانکی اولین چیزی است که رئیس جمهور از من خواسته با جدیت دنبال کنم، در عین حال باید در نظر داشته باشیم که اصلاح نظام بانکی فقط دادن لایحه به مجلس شورای اسلامی نیست. 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: حوزه نظارت بر عملکرد بانک های دولتی یا آنجاهایی که دولت سهامدار است، وظیفه توامان معاونت امور بانک و بیمه و بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد به نوبه خود باید جوابگوی آن باشد.

کرباسیان با اشاره به سهم پایین بیمه های دولتی نیز گفت: پیشنهاد دادیم، به جز بیمه ایران، بقیه بیمه ها را به مردم دهیم، زیرا اعتقاد به بنگاهداری دولت جز در مواقعی که الزام قانونی است ندارم. 

وی تاکید کرد: بیمه ها باید به خارج از مرزها گسترش یابند و دامنه فعالیت شان وسیع تر شود.

منبع: فارس