چشم انتظار گرانی کره در بازار داخلی باشیم یا نباشیم؟! رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در سخنانی گفت: اکنون قیمت جهانی کره به ٨ هزار دلار رسیده که این رقم در طول تاریخ تولید کره، بی سابقه بوده است، اما اینکه احتمال مجدد افزایش قیمت کره در بازار داخل وجود دارد یا خیر، باید بگویم، کارخانه های لبنی با کاهش مصرف کره از سوی مردم روبرو هستند، به همین خاطر...

بورس۲۴ : رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگویی ازافزایش قیمت جهانی کره خبر داد و گفت: اکنون قیمت جهانی کره به 8 هزار دلار رسیده که این رقم در طول تاریخ تولید کره، بی سابقه بوده است.

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که احتمال مجدد افزایش قیمت کره در بازار داخل وجود دارد یا خیر، گفت: کارخانه های لبنی با کاهش مصرف کره از سوی مردم روبرو هستند، به همین خاطر نمی توان پیش بینی دقیقی از نرخ کره در بازار داشت.

منبع: باشگاه خبرنگاران