به گزارش بورس٢۴،به دنبال انتشار گزارشات آمار ماهانه تولید وفروش شرکت ها در شهریور ماه سال جاری، در یک گزارش مروری بر میزان فروش شرکت های خودرویی و قطعه سازها داشتیم.