دومین عرضه بلوک فایرا توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شکست روبرو شد. این اتفاق در حالی افتاد که بورس تهران هنوز هم دلیلی برای علت عدم معامله اعلام نکرده است. سهامداران عمده در فایرا محبوس شدند و تاکنون تلاش های آنها برای خروج از آلومینیوم ایران بی نتیجه بوده است. وتوصا دو سال منتظر بازگشائی نماد فایرا ماند و حال آنکه این نماد باز شد طلسم فروش این بلوک باز نمی شود. خلاصه که وتوصا مانده است و کفش های میرزا نوروز که هر چه تلاش می کند، نمی تواند از این بلوک رهایی یابد...!

بورس۲۴ : دومین عرضه بلوک فایرا توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شکست روبرو شد. 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، این اتفاق در حالی افتاد که بورس تهران هنوز هم دلیلی برای علت عدم معامله اعلام نکرده است. سهامداران عمده در فایرا محبوس شدند و تاکنون تلاش های آنها برای خروج از آلومینیوم ایران بی نتیجه بوده است.

ظاهرا بلوک فایرا را طلسم کردند و فروشندگان باید به دنبال باطل السحر باشند. چرا که هیچ کس برای خرید تایید نمی شود، مشتری برای بلوک هست اما معامله ای صورت نمی گیرد، مشتری می آید نماد باز نمی شود، نماد باز می شود مشتری نمی آید، خریداران اعلام آمادگی می کنند اما در نهایت قدرتی از غیب اجازه معامله را نمی دهد.

هیچ دلیل مشخصی هم که گویای علت اصلی عدم معامله بلوک های عرضه شده فایرا باشد تا کنون از مقامات مسئول اعلام نشده است.

عدم معامله امروز در شرایطی رخ داد که معاون بازار بورس تهران به بورس۲۴ گفته بود، معامله روز چهارشنبه با توجه به شرایط بدون مشکل برگزار خواهد شد که باز هم معامله ای نشد، خریدار و فروشنده حاضر اند اما ناظر چه می کند معلوم نیست و کدام قدرت قاهره ای تا این حد توان دارد که نگذار معامله صورت نگیرند مشخص نیست.

طبق اطلاعیه عرضه ای که شرکت توسعه صنعتی ایران داشت قرار بود تا بلوک 15 درصدی فایرا امروز معامله شود که این معامله امروز هم به سرانجام نرسید و «وتوصا» ماند و بلوک «فایرا» هزار تویی بی انتها که سهامداران عمده در آن مانده اند.

«وتوصا» در عرضه قبلی این بلوک را با قیمت پایه 86 تومان عرضه کرد و امروز قرار بود این بلوک با قیمت پایه 139 تومان معامله شود که باز هم نشد.

رضا مرادی مدیر عامل شرکت توسعه صنعتی ایران ضمن ابراز بی اطلاعی از علت معامله نشدن بلوک فایرا به بورس۲۴ گفت: هنوز بورس اعلام رسمی در خصوص علت عدم انجام معامله بلوک نداشته است و منتظریم تا بورس علت را اعلام کند.

وی ادامه داد: با توجه به تماس‌ هایی که در این مدت داشتیم و با توجه به اطلاعاتی که بود برای این بلوک سه خریدار وجود داشت، در عرضه قبلی هم 5 خریدار برای بلوک آماده بود، بنا به دلایلی که در ان دوران مطرح شد معامله انجام نشد.

مرادی در خصوص برنامه این شرکت برای عرضه مجدد گفت: در این خصوص هنوز به جمع بندی نرسیده ایم و منتظر اطلاعات تکمیلی هستیم تا بتوانیم در خصوص برنامه بعدی تصمیم گیری کنیم. تا صبح امروز فکر می کردیم که این بلوک معامله می شود که این طور نشد، حتی این تصور را داشتیم که رقابت هم برای خرید بوجود آید که امروز اصلا معامله نهایی نشد. 

وتوصا دو سال منتظر بازگشائی نماد فایرا ماند و حال آنکه این نماد باز شد، طلسم فروش این بلوک باز نمی شود. خلاصه که وتوصا مانده است و کفش های میرزا نوروز که هر چه تلاش می کند، نمی تواند از این بلوک رهایی یابد...!