در آینده صندوق تعاونی فرهنگیان نیز وارد بورس خواهد شد. به همین دلیل و سهل کردن ورود این صندوق به بورس در تلاشیم تا زیر مجموعه های شستا را وارد بورس کنیم.

بورس۲۴ : شرکت بورس تهران در تلاش است تا پذیرش انواع نهادهای مالی را به بورس امکان پذیر نماید. خبر مهمی که همیشه در بازار وجود داشت پذیرش شرکت های تعاونی به بورس بود. بورس تهران برای ورود این شرکت ها برنامه جداگانه ای دارد.

اسماعیل درگاهی مدیر پذیرش شرکت بورس در پاسخ به این سوال که آیا پذیرش شرکت های تولید کننده دخانیات نیز در بورس امکان پذیر است، به بورس۲۴ گفت: بورس تهران برای پذیرش شرکت ها چنانچه با استانداردهای بورس همخوانی داشته باشند مشکلی ندارد، این شرکت ها نیز می توانند وارد بورس شوند. اما آنچه که در خصوص این شرکت ها مطرح است، فرهنگ جامعه ایرانی در این خصوص است.

وی تاکید کرد: به همین دلیل بورس تهران برای پذیرش آن ها نه پیگیر است و نه مانع ایجاد می کند. در هر صورت شرکت ها می توانند با رعایت قوانین وارد بورس شده و در تابلوی معاملاتی نیز معامله شوند.

وی در پاسخ به این سوال که ورود استارتاپ ها به بورس نیز چگونه است، عنوان کرد: پذیرش استارتاپ ها معمولا از طریق VC ها امکان پذیر است. مدل تامین مالی آن ها venture capital بوده و دلیل اصلی این که نمی توانند وارد بورس شوند این است که هنوز به سود دهی نرسیده اند.

وی درباره ورود تامین سرمایه ها به بورس گفت: تامین سرمایه ها از جمله نهادهای مالی هستند که در بازار سرمایه فعالیت می کنند. عرضه این شرکت ها در بورس می تواند عملکرد مثبتی باشد که با تامین سرمایه امید آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: از جنس تامین سرمایه ها در بورس نداشتیم و این ها می توانند موارد مثبتی باشند.

درگاهی در پاسخ به این سوال که آیا شاهد پذیرش صندوق تعاونی فرهنگیان در بورس خواهیم بود، گفت: در آینده صندوق تعاونی فرهنگیان نیز وارد بورس خواهد شد. به همین دلیل و سهل کردن ورود این صندوق به بورس در تلاشیم تا زیر مجموعه های شستا را وارد بورس کنیم. البته پس از آن نیز شستا وارد بورس خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما می خواهیم ورود تعاونی ها به بورس را از طریق اصلاح دستور العمل موجود اجرایی کنیم تا بخش تعاون بدون دردسر وارد بورس شود.