با توجه به شرایط حاکم در بازار و افزایش تولید انتظار افت قیمت در چند ماه آینده پیش بینی نمی شود چرا که بازار چین با توجه به خاطر مسائل زیست محیطی برخی شرکت‌های فولادی را تعطیل و در حال تغییر تکنولوژی به سمت قوس الکتریکی است، با توجه به رشد قیمت الکترود و کاهش آن این امر منجر به کاهش ظرفیت تولید و افزایش قیمت خواهد شد.

با توجه به توسعه طرح‌های جدید فولادی در کشور شاهد رشد تولید فولاد در کشور هستیم و شرکت هایی همچون فولاد مبارکه با رشد ظرفیت همراه هستند. رشد قیمت های جهانی و افزایش تقاضا برای این کالا منجر شد تا شرکت های فولادی ایرانی نیز به تبعیت از بازار جهانی با رشد قیمت و تقاضا روبرو شوند. از طرفی افزایش قیمت الکترود منجر به بالا رفتن قیمت ها شد و این موضوع جدیدی است که بر بازار فولاد اثر گذار خواهد بود.

با وجود شرایط موجود برای فولاد قاعدتا انتظار تعدیل مثبت برای شرکت های فولادی دور از ذهن نیست.

مرتضی علی اکبری معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات، بزرگترین هلدینگ معدنی بورس که سهامدار شرکت هایی چون فولاد خراسان، آهن و فولاد ارفع و ملی صنایع مس ایران است، در خصوص گزارشات شش ماهه فولادسازان به بورس۲۴ گفت: شرکت ها در حال حاضر مشغول جمع بندی اطلاعات مالی هستند و باید منتظر ماند تا جمع بندی های آن ها استخراج شود.

وی ادامه داد: اما با توجه به آمار تولید و فروش و قیمت های بازار جهانی و داخلی شاهد هستیم که میانگین قیمت های فروش شرکت ها به نسبت پیش بینی های بودجه روند رو به رشدی را طی می کنند. این امر احتمال وجود تعدیل در گزارش های مالی شرکت ها را تقویت می‌کند. اما میزان مبلغ آن با توجه به اینکه هنوز جمع بندی ها نهایی نشده است مشخص نیست. باید منتظر انتشار صورت های مالی شرکت ها در سامانه کدال بود.

وی در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات هم گفت: قاعدتا بودجه معادن و فلزات تابعی از شرکت‌های زیر مجموعه است و نهایتا بر اساس تعدیل‌های احتمالی که شرکت‌های زیر مجموعه داشته باشند رشد ای پی اس خواهد داشت.

علی اکبری در پایان گفت: با توجه به شرایط حاکم در بازار و افزایش تولید انتظار افت قیمت در چند ماه آینده پیش بینی نمی شود چرا که بازار چین با توجه به خاطر مسائل زیست محیطی برخی شرکت‌های فولادی را تعطیل و در حال تغییر تکنولوژی به سمت قوس الکتریکی است، با توجه به رشد قیمت الکترود و کاهش آن این امر منجر به کاهش ظرفیت تولید و افزایش قیمت خواهد شد.