به گزارش کدال نگر بورس٢۴،دارویی لقمان در خصوص آخرین وضعیت فروش خود اقدام به ارائه توضیحاتی نموده است.