شرکت پمپ سازی ایران در نظر دارد تا بازار صادراتی خود را نیز گسترش دهد. محصولات شرکت پمپ سازی ایران با کیفیت بوده و به همین دلیل شرکت در نظر دارد تا مشتریان بیشتری را جذب نماید.