از نظر دلالان ملک، واحد مسکونی نوساز، به خانه­ های تا ۵ سال ساخت اتلاق می ­شود و آپارتمان­ های بالای ١٠ سال ساخت نیز واحدهای میانسال محسوب می شوند...

بورس۲۴ : واحدهایی که طی ماه ­های اخیر در تهران به فروش رسیده، به صورت میانگین، دارای عمر بنای 8 تا 9 سال بوده است.خانه ­های 8 ساله، از نظر کارشناسان بازار ملک، خانه­ های نه چندان نوساز و نه چندان میانسال به حساب می ­آید.

از نظر دلالان ملک، واحد مسکونی نوساز، به خانه­ های تا 5 سال ساخت اتلاق می ­شود و آپارتمان­ های بالای 10 سال ساخت نیز واحدهای میانسال محسوب می شوند.

ماه گذشته کمتر از 50 درصد واحدهای مسکونی معامله شده در تهران، خانه های زیر 5 سال ساخت بوده و نزدیک به 16 درصد واحدهای فروش رفته نیز عمربنای 6 تا 10 سال ساخت داشته­اند.

مابقی آپارتمان های فروش رفته در شهریور امسال در تهران سهم واحدهای بیش از 10 سال ساخت بوده است.به این ترتیب، متوسط سنی واحدهای خرید و فروش شده در تهران بین 8 تا 9 سال برآورد می شود.

در جدول زیر، سهم گروه های سنی آپارتمان ها در معاملات خرید مسکن در شهر تهران آورده شده است:

گروه سنی آپارتمان ها

سهم آپارتمان ها از معاملات ماهانه مسکن در تهران

0 تا 5 سال ساخت

47.5

6 تا 10 سال ساخت

15.9

11 تا 15 سال ساخت

15.4

16 تا 20 سال ساخت

12

بیش از 20 سال ساخت

9.2