به گزارش بورس٢۴،شنبه هفته آینده مصادف با پانزدهم مهرماه شاهد عرضه اولیه سهام لیزینگ ایران و شرق در بازار فرابورس خواهیم بود. گفتنی است،این عرضه اولیه در رنج قیمتی ١۴٣٣ تا ١۵٧٠ ریال انجام و سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی ۴٠٠ سهم می باشد.