به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز حجم خریدها توسط حقوقی ها رشد جدی و قابل توجهی یافت. امروز سهامدار عمده و حقیقی های وب در نقش خریدار این سهم با خرید بیش از ١٢ میلیون سهم از سهام این شرکت ظاهر شد. این روزها کسب و کار سبا به خرید های خود در نماد الکتریک خودرو شرق ادامه داده و درصد سهامداری خود را به بیش از ۶ درصد رسانده است.