به گزارش کدال نگر بورس٢۴،امروز شرکت های مهمی نظیر فولاد ارفع و سیمان غرب به همراه چندین شرکت دیگر عملکرد ۶ ماهه خود در زمینه تولید و فروش را منتشر کردند.