به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت های مهمی نظیر پتروشیمی زاگرس و جم به همراه چند شرکت دیگر اقدام به انتشار گزارشات عملکرد ماهانه و تجمیعی ۶ ماهه خود نمودند.