به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نصیر ماشین (خنصیر) در اصلاحیه پیش بینی بر اساس عملکرد ٣ ماهه منتهی به خرداد ماه با ۵۶ درصد تعدیل منفی سود هر سهم خود را به ١٩۴ ریال کاهش داد. علت اصلی این افت سود را می توان در کاهش ۴٠ میلیارد ریالی فروش جست و جو کرد. شرکت در این خصوص توضیح داد : « تغییرات در اطلاعات بر مبنای آخرین نرخ فروش میباشد و اگر تغییرات دیگری صورت پذیرد حتما با گزارش پیش بینی درآمد هر سهم شش ماهه لحاظ و اعلام میگردد. همچنین طبق آخرین اطلاعات بودجه سال ٩۶ شرکت تمامی مساعی خود را برای دریافت افزایش قیمت بکار بسته است ویلکن با توجه به سیاستهای خودروسازان این امر تا کنون میسر نگردیده است . از همین رو تعدیل حاضر انجام گردیده است و چنانچه تغییری درخصوص افزایش قیمت صورت پذیرد به اطلاع سهامداران محترم رسانده می شود.»