سلام بر حسین شهید

به گزارش بورس٢۴،این سه سهم فعال در زمینه حمل و نقل ریلی با رشد و توسعه شرکت های فولادی و معدنی به عنوان بزرگترین مشتری این شرکت ها با رشد درآمد از یک سو و افزایش حاشیه سود مواجه و از سوی دیگر با برنامه های توسعه ای در زمینه خرید واگن و لوکوموتیو جدید چشم انداز مساعدی پیدا کرده اند، مضافا این که این سه شرکت طی ماه های اخیر اصلاح قیمتی خوبی نیز داشته اند.