آنها تمایلی به مذاکره ندارند! «هدر نوئرت» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه با صدور یک بیانیه مدعی عدم تمایل کره شمالی به مذاکره در خصوص فعالیت‌ های هسته‌ ای خود شد. او ادامه داد: با وجود تضمین‌ های داده شده مبنی بر اینکه آمریکا تمایلی به فروپاشی و تغییر رژیم حاکم، تسریع روند اتحاد شبه جزیره یا تحریک نیروهای شمال منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره ندارد، مقام‌ های کره شمالی همچنان نشانه‌ ای از اینکه رغبت یا آمادگی مذاکره در خصوص خلع تسلیحات هسته‌ ای خود را دارند، بروز نمی‌ دهند...

بورس۲۴ : هدر نوئرت،سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه با صدور یک بیانیه مدعی عدم تمایل کره شمالی به مذاکره در خصوص فعالیت‌ های هسته‌ ای خود شد. 

به گزارش تارنمای خبری ای‌ بی‌ سی، در این بیانیه آمده است: دیپلمات‌ های آمریکایی کانال‌ های ارتباطی فعال بسیاری دارند که به وسیله آن‌ ها می‌ توان با رژیم کره شمالی ارتباط برقرار کرد.

نوئرت ادامه داد: با وجود تضمین‌ های داده شده مبنی بر اینکه آمریکا تمایلی به فروپاشی و تغییر رژیم حاکم، تسریع روند اتحاد شبه جزیره یا تحریک نیروهای شمال منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره ندارد، مقام‌ های کره شمالی همچنان نشانه‌ ای از اینکه رغبت یا آمادگی مذاکره در خصوص خلع تسلیحات هسته‌ ای خود را دارند، بروز نمی‌ دهند.

اظهارات این مقام آمریکایی در شرایطی است که پیونگ یانگ حضور نظامی آمریکا در منطقه را عامل اصلی بی ثباتی شبه جزیره کره می‌ داند و بر نیروی بازدارندگی فعالیت‌ های هسته‌ ای و موشکی‌ خود تاکید می‌ کند.

منبع: ایرنا