تصاویری از عزاداران حسینی در نقاط مختلف کشور را اینجا ببینید...

بورس۲۴ : عزاداران حسینی در نقاط مختلف ایران. 

تهران تهران کرج کرج زنجان زنجان قم قم اهواز اهواز تعزیه، در روستای صحرارود شهرستان فسا استان فارس تعزیه، در روستای صحرارود شهرستان فسا استان فارس ماسوله گیلان ماسوله گیلان