سهم تازه وارد داده گستر نوین موسوم به «های وب» در مدت دو هفته حضور خود در بورس حدود ۶٠ درصد بازدهی داشته است و در مهر ماه به عنوان پرسودترین سهم شناخته شده است.این سهم در حالی در مهر ٢٩ درصد رشد داشته که حفاری شمال با فاصله بسیار زیاد و حدود ۴ درصد رشد پس از «های وب» پرسودترین صنعت بورس بوده است...

بورس۲۴ : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفته اول مهر ماه با افت همراه شد.

بررسی بورس۲۴ نشان می دهد : شاخص تازه وارد اطلاعات و ارتباطات با بازدهی 28.3 درصدی و با حضور تک سهم تازه عرضه شده «های وب» بیشترین بازدهی را از ابتدای مهر ماه تاکنون به ثبت رسانده است، این در حالی است که بازدهی این سهم از زمان بورسی شدن تا به این لحظه (حدود دو هفته) به 55 درصد می رسد.البته با وعده مدیران داده گستر نوین (های وب) این سهم دوشنبه به تعادل می رسد ، روز چهارشنبه گذشته هم این سهم با عرضه سنگین حدود 55 میلیون سهمی مواجه بود.

حفاری برگشت...

سرانجام افت پی در پی سهام حفاری شمال سبب جذابیت این سهم برای خرید و البته بازارگردانی نامحسوس آن شده تا جایی حفاری سبب بازدهی 3.9 درصدی شاخص اسخراج نفت در هفته نخست مهر ماه شده است.

این بررسی بورس۲۴ نشان می دهد که سایر شاخص ها در هفته نخست مهر ماه نتوانسته اند بازدهی قابل توجهی را از خود به نمایش بگذارند.

کاغذهایی که شاید دود شوند!

بیشترین زیان در این مدت نصیب شاخص صنعت محصولات کاغذی با حضور دو سهم کارتن ایران و کاغذ کاوه و عقبگرد 3.5 درصدی شده است.صنعت محصولات کاغذی در شرایطی در فصل پائیز زیان ده شده که در نیمسال اول 96 با 67 درصد رشد پرسودترین صنعت بورسی بوده است!

صنعت فلزات اساسی و ذغال سنگ نیز دیگر سهم های زیان ده مهر 96 تا به این لحظه بوده اند.

جدول زیر تغییرات شاخص 39 صنعت بورسی را در هفته نخست مهر ماه روایت کرده است...

شرح شاخص

شاخص درآخرشهریور 96

شاخص هفته اول مهر96

درصد تغییر

محصولات فلزی

31533

32282

2.4%

مواد دارویی

9359

9274

1%

انبوه سازی

695

697

0

رایانه

12477

12745

2.1%

ماشین آلات

16001

16162

1%

فرآورده های نفتی

260942

264151

1.2%

کانی فلزی

17025

16615

2.4%

کانی غیر فلزی

2333

2371

1.6%

غذایی به جز قند

3729

3722

0

ذغال سنگ

1363

1325

2.8%

خودرو

17592

17790

1.1%

قند و شکر

8814

8954

1.6%

حمل و نقل

4109

4148

1%

وسایل ارتباطی

2187

2187

0

سایر مالی

2269

2238

1.4%

انتشار و چاپ

198994

202388

1.7%

محصولات کاغذی

13384

12918

3.5%

فلزات اساسی

45379

44075

2.9%

شیمیایی

5052

5035

0

دستگاه های برقی

496002

494374

0

سرمایه گذاری ها

1941

1964

1.2%

زراعت

7217

7084

1.8%

لاستیک

23022

22452

2.5%

چند رشته ای صنعتی

7908

7839

1%

رادیویی

998

1023

2.5%

فنی مهندسی

691

680

1.6%

کاشی و سرامیک

2333

2347

1%

بیمه

5033

5039

0

منسوجات

1308

1301

1%

مالی

129604

130107

0

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

12805

12581

1.7%

استخراج نفت

462

480

3.9%

محصولات چرمی

2045

2097

2.5%

سیمان

677

673

1%

بانک ها

565

566

0

برق و گاز و اب و بخار

206

209

1.5%

اداره بازارهای مالی

63

63

0

اطلاعات و ارتباطات

127

163

28.3%

شاخص کل

85831

85819

0