به گزارش کدال نگر بورس٢۴،برق کهنوج و پالایش نفت شیراز به همراه چند شرکت دیگر اقدام به انتشار آخرین عملکرد تولید و فروش خود در شهریور ماه کردند.