به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی ها به خصوص در برخی نمادها پرحجم ظاهر شده و خریدهای خوبی انجام دادند. امروز فروشنده سنگین سهام ریل پرداز سیر ارزش آفرینان فدک بود که ١۶ میلیون از سهام این شرکت را عرضه کرد. این روزها، حقوقی های جدیدی در نماد الکتریک خودروی شرق ظاهر شده و در حال خرید های خوبی در این سهم قطعه ساز هستند شرکت هایی نظیر توسعه کسب و کار سبا و آراز آروین از این دست هستند.

به گزارش بورس۲۴ ، امروز حقوقی ها به خصوص در برخی نمادها پرحجم ظاهر شده و خریدهای خوبی انجام دادند.

امروز فروشنده سنگین سهام ریل پرداز سیر ارزش آفرینان فدک بود که 16 میلیون از سهام این شرکت را عرضه کرد.

اما:

این روزها، حقوقی های جدیدی در نماد الکتریک خودروی شرق ظاهر شده و در حال خرید های خوبی در این سهم قطعه ساز هستند شرکت هایی نظیر توسعه کسب و کار سبا و آراز آروین از این دست هستند.

نام سهم

خرید

فروش

بانک انصار

بازارگردان532 هزار سهم

----

بانک ملت

گروه مالی ملت325 هزار سهم

بازارگردانی ملت500هزار سهم

-----

پترول

پتروشیمی ایرانی1.4 میلیون سهم

مدبران اقتصاد802هزار سهم

----

های وب

----

سید ایمان میری10 میلیون سهم

گل گهر

سرمایه گذاری سپه801هزار سهم

----

قطعات اتومبیل ایران

اعتماد جم297هزار سهم

----

بانک حکمت

پیشگامان کویر یزد272هزار سهم

----

کیسون

فراسر599هزار سهم

----

بیمه آسیا

----

عین ملت3.5 میلیون سهم

الکتریک خودرو شرق

کسب و کار سبا263 هزار سهم

----

نسوز آذر

ساختمانی کار8.5 میلیون سهم

----

رایان سایپا

سپهر صادرات5.7 میلیون سهم

----

صنعتی بهشهر

مدبران اقتصاد82 هزار سهم

----

آتیه داده پرداز

----

رساسامان4 میلیون سه

پگاه فارس

صنایع شیر ایران146 هزار سهم

----

ریل پرداز سیر

----

ارزش آفرینان فدک16 میلیون سهم