طی معاملات روز جاری ورق گرم B شرکت همچنان از تقاضای قابل توجهی برخودار بود که همین امر...

بورس۲۴ : امروز عرضه ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالا در حالی رقم خورد که از این پس قرار است، قیمت گذاری شرکت مطابق دستورالعمل جدید بر مبنای نرخ متوسط 15 روزه فوب منطقه CIS و ارز آزاد تعیین شود. این مسئله می تواند از حباب ناشی از هیجانات در بورس کالا جلوگیری کند و منجر به قیمت گذاری منطقی بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در منطقه شود. بر این اساس طی معاملات روز جاری ورق گرم نوع B شرکت همچنان از تقاضای قابل توجهی برخودار بود که همین امر منجر به رشد 5 درصدی قیمت این ورق نسبت به نرخ پایه در نظر گرفته شده برای عرضه شد و نهایتا معامله 25 هزارتن از این محصول به صورت سلف به نرخ 2470 تومان رقم خورد. همچنین 29 هزار تن از ورق گرم B  شرکت در سلف مچینگ بدون تغییر در همان قیمت پایه تعیین شده 2460 تومان معامله شد. از دیگر محصولات عرضه شده این شرکت ورق گرم نوع C  بود که به نرخ پایه 2350 تومان معامله شد.