بررسی های بورس ٢۴ نشان می دهد که بازار سهام در شهریور ماه به نسبت ماه های گذشته با رشد خوبی مواجه شده است و هم اکنون بازدهی بازار سرمایه در سال جاری فراتر از سود بانکی رفته است آن هم نه نرخ سود ١۵ درصدی ، بلکه ٢٠ درصدی!این در حالی است که سهامداران حفاری شمال همچنان در حال شناسایی زیان هستند.در ۶ ماهه اول سال شاخص صنعت استخراج نفت با حضور تک سهم حفاری شمال ٢٨ درصد زیان برای سهامداران خود ثبت کرده است.در شاخص سایر معادن که تک سهم تامین ماسه ریخته گری در آن حضور دارد زیان ٢۴درصدی سرمایه گذاران به چشم می خورد.در شاخص اداره بازارهای مالی هم سهام شرکت بورس (نهاد اجرایی بازار سهام) بیش از ٢١ درصد زیان سهامداران را نشان می دهد!

بورس۲۴ : شاخص بورس تهران با گذشت 6 ماه از سال یعنی 186 روز بازدهی قابل توجه 11.1 درصدی را به ثبت رسانده است.

بررسی ها نشان می دهد که بازار سهام در شهریور ماه به نسبت ماه های گذشته با رشد خوبی مواجه شده است و هم اکنون بازدهی بازار سرمایه در سال جاری فراتر از سود بانکی رفته است آن هم نه نرخ سود 15 درصدی ، بلکه 20 درصدی!در ماه اخیر شاهد ثبت شاخص جدیدی به نام «اطلاعات و ارتباطات» در کنار 38 صنعت بورسی دیگر با حضور تک سهم «های وب» بودیم،احتمالا این گروه با رشد قیمت سهام «های وب» بزودی خط شکن دیگر صنایع خواهد بود.

در این بین شاخص محصولات کاغذی با سهام کارتن ایران و کاغذ کاوه و سودآوری خیره کننده 67 درصدی در رتبه اول بیشترین سودآوری در نیمسال اول 96 قرار گرفت.شاخص صنعت قند و شکر هم در دوره 6 ماهه با سودآوری خیره کننده بیش از 64 درصدی مواجه شد ، شاخصی که در ماه گذشته رتبه اول بیشترین سودآوری را به خود اختصاص داده است.

صنعت رایانه هم سومین صنعت پربازده بازار در 186 روز سپری شده از سال است ، این شاخص در این دوره 6 ماهه بازدهی بیش از 40 درصدی داشته است.

اما سهامداران حفاری شمال همچنان در حال شناسایی زیان هستند.در 6 ماهه اول سال شاخص صنعت استخراج نفت با حضور تک سهم حفاری شمال 28 درصد زیان برای سهامداران خود ثبت کرده است.در شاخص سایر معادن که تک سهم تامین ماسه ریخته گری در آن حضور دارد زیان 24درصدی سرمایه گذاران به چشم می خورد.در شاخص اداره بازارهای مالی هم سهام شرکت بورس (نهاد اجرایی بازار سهام) بیش از 21 درصد زیان سهامداران را نشان می دهد!

در جدول زیر آخرین وضعیت بازدهی 39 صنعت بورسی به نمایش گذاشته است:

شرح شاخص

مقدار شاخص در28اسفند95

مقدار شاخص درپایان شهریور96

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

32731

31533

3.7%

مواد دارویی

9193

9359

1.8%

انبوه سازی

734

695

5.3%

رایانه

8881

12477

40.5%

ماشین آلات

15081

16001

6.1%

فرآورده های نفتی

202982

260942

28.5%

کانی فلزی

13897

17025

22.5%

کانی غیر فلزی

2217

2333

5.2%

غذایی به جز قند

3592

3729

3.8%

ذغال سنگ

1265

1363

7.7%

خودرو

16843

17592

4.4%

قند و شکر

5369

8814

64.2%

حمل و نقل

3826

4109

7.4%

وسایل ارتباطی

2187

2187

0

سایر مالی

2350

2269

3.4%

انتشار و چاپ

143156

198994

39%

محصولات کاغذی

8003

13384

67.2%

فلزات اساسی

34044

45379

33.3%

شیمیایی

4711

5052

7.2%

دستگاه های برقی

489639

496002

1.3%

سرمایه گذاری ها

1801

1941

7.8%

زراعت

7288

7217

1%

لاستیک

19107

23022

20.5%

چند رشته ای صنعتی

7227

7908

9.4%

رادیویی

893

998

11.7%

فنی مهندسی

723

691

4.4%

کاشی و سرامیک

2016

2333

15.7%

بیمه

5235

5033

3.8%

منسوجات

1380

1308

5.2%

مالی

131865

129604

1.7%

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

16980

12805

24.6%

استخراج نفت

648

462

28.7%

محصولات چرمی

1710

2045

19.6%

سیمان

706

677

4.1%

بانک ها

586

565

3.6%

برق و گاز و آب و بخار

189

206

9%

اداره بازارهای مالی

80

63

21.2%

اطلاعات و ارتباطات

115

127

10.4%

شاخص کل

77230

85831

11.1%