سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین امروز برگزار شد و به ازای هر سهم ١٠ تومان سود نقدی تقسیم کرد.