به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها امروز در برخی نمادها پرحجم ظاهر شده و توانستندمعاملات خوبی را رقم بزنند. امروز همچنان حقوقی های تجارت الکترونیک پارسیان به خریدهای خود ادامه و حمایت خوبی از سهم به عمل آوردند. این روزها اعتضاد غدیر فعالیت های خوبی را در بازار سرمایه آغاز کرده و در نمادهای کویر تایر و مواد اولیه داروپش و ایران کیش و سیمان خوزستان در نقش خریدار ظاهر شده است.