عید آمد

به گزارش بورس ٢۴، حضور پرتعداد حقوقی ها امروز هم ادامه داشت اما وجه تمایزش کاهش حجم معاملات بود. امروز اعتضاد غدیر همچنان به حمایت از سهام کویر تایر و خریدهای روزانه خود در این تایر ساز ادامه داد. این روزها، سرمایه گذاری بهمن همچنان خریدهای روزانه خود در نماد گروه بهمن را ادامه و به حمایت از این سهم می پردازد.