به گزارش بورس ٢۴، حضور پرتعداد حقوقی ها امروز هم ادامه داشت اما وجه تمایزش کاهش حجم معاملات بود. امروز اعتضاد غدیر همچنان به حمایت از سهام کویر تایر و خریدهای روزانه خود در این تایر ساز ادامه داد. این روزها، سرمایه گذاری بهمن همچنان خریدهای روزانه خود در نماد گروه بهمن را ادامه و به حمایت از این سهم می پردازد.